Gminna Sędziszowska Rada Seniorów

Gminna Sędziszowska Rada Seniorów

Gminna Sędziszowska Rada Seniorów

Uchwała Nr XXXIX/275/2018 w sprawie powołania Gminnej Sędziszowskiej Rady Seniorów

Uchwała Nr XXXIV/231/2017 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Uchwały Gminnej Rady Seniorów w Sędziszowie

Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Gminnej Sędziszowskiej Rady Seniorów

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Sędziszowskiej Rady Seniorów

Protokoły z posiedzeń Gminnej Sędziszowskiej Rady Seniorów

Sprawozdania

„CYFROWY SENIOR”

Gmina Sędziszów uczestniczy w Projekcie Działanie 3.1. Działania  szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, którego wnioskodawcą jest ZHP Chorągiew Kielecka.

Bezpłatne  szkolenia informatyczne odbywać się będą w ZSO w Sędziszowie.

Zainteresowane osoby  powyżej 65 roku życia prosimy o kontakt z Przewodniczącą Sędziszowskiej Gminnej Rady Seniorów Panią Danielą Miszczyk celem złożenia deklaracji  uczestnictwa.